Kürt az oktatásban

Az oktatást támogatjuk. Miért az oktatást? Mert a végtelen sok támogatni való terület közül választanunk kellett, és mi így döntöttünk.

Miért kellett választani? Mert szociálisan érzékenyek vagyunk, de lehetőségeink korlátozottak. Az oktatás az a terület, mely meghatározza gyermekeink életén keresztül a mi és az ő jövőjüket egyaránt. Na ez az, amire érdemes áldozni minden körülmények között.

Kürt Alapítványi Gimnázium

1991-ben az anyagi erőforrásainkhoz mérten hatalmas összeggel (az 1990. évi adózott nyereségünk teljes összegével), de egy iskola alapításhoz szükséges tőkéhez képest jelentéktelen támogatással, hozzájárultunk a KÜRT Alapítványi Gimnázium megszületéséhez.

Betekintés az alapító okiratba:

“Az alapítvány célja: olyan gimnáziumi oktatás megszervezése, fenntartása, amely megszünteti az intézmények által közvetített tudás életidegenségét, visszaállítja a tanítás alapvető feladatát: azaz, hogy személyesen átélt ismerethez vezessen el, a valóságban való önálló eligazodáshoz segítsen hozzá.
Ennek megfelelően a tanítás elsősorban nem ismeretátadás, hanem szemléletformálás. Az egyéni képességek kibontakoztatásával arra törekszik az iskola, hogy az élet különböző területeit, a valóság különböző szféráit szerves egységben látni képes, harmonikus egyéniségeket neveljen.”

Örülünk, hogy jó időben, jó helyre adtuk pénzünket és nevünket. Büszkék vagyunk a KÜRT Gimnázium tanáraira és diákjaira (még akkor is, ha egy-egy focimeccsen nagyritkán elpáholnak minket).

KÜRT Alapítványi Gimnázium
Sárkány Péter kuratórium elnök
Cím: 1117 Budapest, Bogdánffy. u. 5/b.
Telefon: +36-1-796-7594
Adószám: 19179117-1-41
Bankszámlaszám: OTP 11710002 – 20085449
www.kag.hu

“Hátrányos helyzetű, elsősorban cigány származású gyerekek oktatásáért” Alapítvány
1996-ban hoztuk létre a “Hátrányos helyzetű, elsősorban cigány származású gyerekek oktatásáért” alapítványt a Pannon Egyetemen, melyet akkor még Veszprémi Egyetemnek hívtak. Itt találtuk meg azokat a professzorokat, akik elhivatottak ebben a kérdésben.

Az alapítvány célja:

“a középiskolákban a tehetséges, de hátrányos helyzetben levő – elsősorban cigány származású – diákokat támogatásban részesítse, megteremtve annak lehetőségét, hogy felsőfokú tanulmányokat folytathassanak. Külön kiemelendő a cigány származású fiatalok támogatásának szükségessége, valamint elősegítése, hogy értelmiséggé váljanak, ezáltal példát mutatva a többieknek, valamint ily módon segítve a kisebbségi és hátrányos helyzetben levő cigányságot.”

dr. Horváth Géza tel: 06 88 624 258/4450
Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Az alapítvány adószáma: 18923205-1-19
Számlavezető bank: Erste Bank Hungary Zrt.
Számlaszám: 11619004-01935100-19000009
SWIFT kód: GIBAHUHB
http://www.mk.uni-pannon.hu/index.php/alapitvanyok/169-hatranyos-helyzetu-gyermekek-oktatasaert-alapitvany