Képesítéseink

Az ISACA (Information Systems Audit and Control Association – Nemzetközi Informatikai Auditorok Egyesülete) által kidolgozott COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) az egyik legjelentősebb olyan nemzetközi szabvány, amely alapján az informatikai rendszerek fejlesztését és biztonságosabbá tételét meg lehet valósítani. 1978 óta az e rendszer keretein belül elindított Certified Information Systems Auditor (CISA) program az informatikai auditorok, ellenőrzési és biztonsági szakemberek körében a szakértelem és elkötelezettség általánosan elfogadott értékmérője lett.
A KÜRT IT auditorainak, biztonsági szakembereinek CISA minősítése átfogó, pragmatikus és a valós életben jól hasznosítható ismereteket garantál.

A CISSP (Certifed Information Systems Security Professional) a világ egyik legelismertebb független informatikai biztonsághoz kötődő minősítővizsgája. A hozzá kapcsolódó tananyag 10 részből áll és úgy válogatták össze, hogy az IT biztonság összes lehetséges vetületét lefedi; a technológiai ismeretektől kezdve, a fizikai biztonságon át, a jogi és etikai kérdéseket is beleértve. A CISSP az informatikai biztonság területén elismert minősítés, az első ANSI ISO szabvány szerint akkreditált oklevél. A CISSP tanúsítvány biztosítja, hogy vállalatunkban megvan az a technikai tudás, képesség és tapasztalat biztonsági gyakorlatok megvalósítására, kockázatelemzések elvégzésére, a szükséges ellenintézkedések kidolgozására, amelyekkel segíteni tudjuk létesítmények, hálózatok, rendszerek és információk védelmét.

A sikeres és népszerű CISA (Certified Information System Auditor) elterjedését követően az ISACA tagjaiban felmerült az igény egy kimondottan IT-biztonsági szemléletű minősítés kialakítására. A CISM tanúsítvány nemzetközileg bevált gyakorlatokon alapul. A CISM abban különbözik a többi informatikai biztonsági tanúsítványtól, hogy öt éves munkatapasztalatot vár el (ebből három év vezetői tapasztalat), illetve kifejezetten az informatikai biztonsági menedzser munkájához szükséges szakismereteket méri. A többi informatikai biztonsági tanúsítvány egy operációs rendszer vagy termék műszaki ismeretét méri, vagy a karrierjük elején álló szakemberek számára készült. Kizárólag a CISM célozza meg azokat a szakembereket, akiknek már nem egyes műszaki megoldások ismeretének bizonyítása a célja, hanem vállalatok vagy közintézmények informatikai biztonsági programjának irányítását vagy felülvizsgálatát végzik. A vizsga öt fő területe: Informatikai biztonságirányítás, Informatikai kockázatkezelés, Informatikai biztonsági programtervezés, Informatikai biztonsági programmenedzsment, Incidenskezelés és elhárítás.

Az információ megbízhatósága, biztonsága alapvetően befolyásolja a szervezet működését, a szervezeti folyamatokat, az eredményességet, a profittermelő képességet. Az információvédelmi irányítási rendszer (ISMS) gyakorlati útmutatóját és a (tanúsítási) követelményeket szabványban rögzítették az Egyesült Királyságban BS 7799 jelzéssel.
Ez a szabvány az információbiztonság területén mára az egyik legszélesebb körben elterjedt előírás-gyűjtemény lett, ISO 17799 jelzéssel nemzetközi szabványként is elfogadták. Magyarországon MSZ EN ISO 17799:2002 jelzettel adták ki.
Információ- és adatvédelmi felelőseink az információvédelem tanúsított szakértői, naprakész információkkal rendelkeznek a terület aktualitásairól, illetve annak gazdasági és jogi hátteréről, az információvédelmi szabvány követelményeinek a vállalati irányítási rendszerbe integrálásáról, a vállalati információs vagyon megvédésének lehetőségeiről.

Angol kormányzati kezdeményezésre, a CCTA (Central Computer and Telecommunication Agency) támogatásával indult el az a program, amely egységes szerkezetben dokumentálta (40 kötetben) a sikeres, bevált gyakorlati tapasztalatokat az IT infrastruktúra működtetése területén. Ez a dokumentáció sorozat az ITIL (IT Infrastruktúra Könyvtár), amely az alapja lett annak a szintén ITIL néven ismert informatikai szolgáltatás-irányítási, üzemeltetési módszertannak, amely ma már nemzetközi szabvánnyá vált.
ITIL Foundation Certificate és Expert vizsgával rendelkező szakembereink segítségével minden szervezetnél összhangba hozhatók az üzleti oldal igényei és az informatika által nyújtott szolgáltatások. Erre az informatikai szolgáltatásirányítási,  üzemeltetési keretrendszerre ma már nemzet­közi szabvány (ISO/IEC 20000) is épül, és nélkülözhetetlen eleme az IT-szervezetek fejleszté­sének – akár a költséghatékonyságot, akár a szolgáltatásminőséget akarják javítani, vagy eset­leg a szigorodó szabályozási követelményeknek kell megfelelni.

A KÜRT Zrt. hazai és nemzetközi eredményeinek egyik sarokköve a cégnél hosszú múltra visszatekintő szigorú minőségi politika és minőségmenedzsment.
Egyre nagyobb igény mutatkozik a szervezeteknél megvalósuló projektek minőségbiztosítására. Az ISO minőségbiztosítási rendszer követelményeinek megfelelő képesítésekkel rendelkező szakembereink a KÜRT minőségmenedzsmentje mellett ilyen külső projektek minőségbiztosítási feladatait is ellátják, garantálva e projektek hatékony és sikeres megvalósulását.

Külföldön már bevett gyakorlat, de Magyarországon is egyre nagyobb az igény arra, hogy a számítógépes hálózatok biztonságát etikus hackerek teszteljék. CEH minősítéssel rendelkező szakértőink új és ma már szinte minden vállalat számára elengedhetetlen biztonsági ismeretekkel rendelkeznek. Az üzleti titkok elveszítése, kiszivárgása, egy informatikai rendszer leállása vagy az ügyfelek bizalmának elveszítése a kis- és nagyvállalatokat egyaránt megrendíti.

Az IPMA-t (International Project Management Association) 1965-ben alapították, nemzetközi hálózatát jelenleg közel 50 nemzeti projektmenedzsment szervezet alkotja.
Minősített projektszakembereink garanciát jelentenek az általunk vezetett projektek sikeres megvalósítására.

A PMP minősítést a PMI – Project Management Institute nemzetközi projektmenedzsment szervezet adja ki magánszemélyek részére egy minősítési eljárást követően. A PMP minősítés a szakmában az egyik leginkább elismert egyéni minősítés. A PMP cím a világ összes régiójában azonos és a szakmai körökben ismert szintet jelent, ami egy globálisan ismert sztenderd. Magyarországon jelenleg 5-600 körüli a minősítettek száma.

Szakértőink rendelkeznek a különböző életciklusú szoftvertesztelési módszertanok ismeretével.